Anasayfa/ Kullanım Şartları Sözleşmesi
Kullanım Şartları Sözleşmesi

                                              
KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ
Son güncelleme tarihi: 01.05.2014
Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanım Şartları Sözleşmesi’nin Nhtonline.com (www.nhtonline.com) kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Nhtonline.com sitesini  kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız. Nhtonline, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 1. KULLANIM ŞARTLARI
  1. Nhtonline.com tüm üyelerine açıktır.
  2. Nhtonline.com üyeleri;
   1. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri vermesi,
   2. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi
   3. Genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi
   4. İnternet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgilerin kullanılması,
   5.  Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması
   6. Kullanıcının, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin Nhtonline.com'u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunaması, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlaması, kitlemesi, hile girişimlerinde bulunması
   7. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması

Hallerinde, üyelik sözleşmelerinin askıya alınacağını veya iptal edileceğini,bu ihlallerden kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan sorumlu olduklarını Kabul beyan ve taahhüt ederler.

  1. Nhtonline.com'da sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Nhtonline.com içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Nhtonline'un  izni olmadan link vermek yasaktır.Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Nhtonline'a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
  2.  Nhtonline.com'u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve Nhtonline.com’u geliştirmektir.
  3. Nhtonline.com kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra  işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Nhtonline.com sitesini kullanmaya başlayabilir.
  4. Kullanıcı, Nhtonline.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Nhtonline.com'un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.
  5.  Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Nhtonline.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının Nhtonline.com'da n yararlanması Nhtonline tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.
  6. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından Nhtonline.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.
  7. Nhtonline.com ya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Nhtonline’a aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
  8. Nhtonline.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Nhtonline, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
  9. Nhtonline, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.
  10.  Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

 

 1. NHTONLİNE'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI
  1. Nhtonline , kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, kullanıcının paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının Nhtonline.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya r esmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Nhtonline.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
  2. Nhtonline taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Nhtonline'un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. Nhtonline , herhangi bi r değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Nhtonline.com'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Nhtonline.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
  3. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri Nhtonline.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Nhtonline tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

 

 1. SÖZLEŞMENIN YÜRÜRLÜĞE GIRMESI VE İHLAL HALLERİ

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da rezervasyon yaptığı andan itibaren Nhtonline.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Nhtonline'un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Nhtonline , Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

 

 1.  YETKILI MAHKEME VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 1. TEBLIGAT ADRESLERI
  1. Nhtonline.com sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının Nhtonline.com'a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
  2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
  3. Yine Nhtonline.com'un kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Nhtonline.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead.

Filename: mysql/mysql_driver.php

Line Number: 319

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead.

Filename: mysql/mysql_driver.php

Line Number: 319

Bize Ulaşın
Sosyal Medya
 • Ucuz Bilet THY

  TÜRK HAVA YOLLARI

 • Ucuz Bilet Lufthansa

  LUFTHANSA

 • Ucuz Bilet Delta

  DELTA

 • Ucuz Bilet KLM

  KLM

 • Ucuz Bilet AIR France

  AIR FRANCE

 • Ucuz Bilet LITALIA

  LITALIA

 • Ucuz Bilet AUSTRIAN

  AUSTRIAN

 • Ucuz Bilet AIR ASTANA

  AIR ASTANA

 • Ucuz Bilet QATAR

  QATAR

 • Ucuz Bilet PEGASUS

  PEGASUS

 • Ucuz Bilet SUN EXPRESS

  SUN EXPRESS

 • Ucuz Bilet ATLAS JET

  ATLAS JET

 • Ucuz Bilet ONUR AIR

  ONUR AIR

 • Ucuz Bilet BORA JET

  BORA JET

 • Ucuz Bilet ANADOLU JET

  ANADOLU JET

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead.

Filename: mysql/mysql_driver.php

Line Number: 319

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead.

Filename: mysql/mysql_driver.php

Line Number: 319

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead.

Filename: mysql/mysql_driver.php

Line Number: 319

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead.

Filename: mysql/mysql_driver.php

Line Number: 319

YENİLİKLERİMİZİ KAÇIRMAYIN